Отстъпка

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Базова Месечна Цена Количествена Отстъпка
< EUR €20.00 -
>= EUR €20.00 5%
>= EUR €50.00 10%
>= EUR €100.00 15%
>= EUR €250.00 20%
>= EUR €500.00 25%
>= EUR €1000.00 30%
>= EUR €2500.00 35%
>= EUR €5000.00 40%

Реселърска отстъпка: Реселърите получават допълнително 15% отстъпка над цените за крайни клиенти.

Няколко отстъпки могат да бъдат приложени заедно само ако сте изпълнили всяко условие.